آمـوزش

آمـوزش طـراحی طلا و جواهر با کامپیوتر و تحت نرم‌افزار rhino-matrix توسط اساتید مجرب و با تجربه جواهرساز بصـورت خصوصـی و گـروهی برگـزار مي‌گردد.


   * با نازلترین هزینه فقط در 30 جلسه
   * تضمین کار پس از گذراندن دوره ی آموزشی
   * اعطای دیپلم فنی و حرفه ای از وزارت کار و امور اجتماعی

    # شماره تماس :  (نجات بخش) 09124109932
سنادیتا localhost/sanadata